START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH

Hệ thống van động mạch chủ nhân tạo can thiệp qua da Edwards SAPIEN 3 TAVR

– Van sinh học dùng để thay thế qua da. Có 4 kích cỡ: 20 23, 26, 29 mm.
– Chất liệu bao gồm một khung cobalt-chromium có khả năng nong bằng bóng, cản quang, van có ba lá van làm bằng mô của màng ngoài tim bò và màng vải bên trong và bên ngoài bằng polyetylen terephthalate (PET).
– Các lá van được xử lý theo quy trình Carpentier-EdwardsThermaFix. THV được chỉ định để cấy ghép ở vòng van tự nhiên (native annulus) dựa trên diện tích ba chiều của vòng van động mạch chủ khi được đo ở thì tâm thu.
– Có 4 kích cỡ: 20 23, 26, 29 mm.
– Tiêu chuẩn chất lượng: FDA

TARV

Leave a Comment