START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH

Stent mạch vành phủ thuốc

Là một khung giá đỡ hình trụ được cấu tạo từ CoCr. Bình thường stent được ép chặt trên bóng nong. Khi bơm bóng nở căng, stent cũng được bung ra áp sát vào thành mạch, giữ cho mạch máu mở rộng, lòng mạch thông suốt.

Cách thức sử dụng

Nhờ hệ thống mang stent (bóng nong) và các dụng cụ hỗ trợ khác (dây lái, ống thông can thiệp), phẫu thuật viên đưa stent vào đúng vị trí mạch máu bị hẹp, tắc, sau đó bơm căng bóng để bung stent, stent được giữ lại trong mạch máu, đưa bóng ra ngoài.