START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH

resolute integrity

Stent mạch vành phủ thuốc Zotarolimus Resolute Integrity

Là một khung giá đỡ hình trụ được cấu tạo từ một sợi CoCr uốn hình sin. Bình thường stent được ép chặt trên bóng nong. Khi bơm bóng nở căng, stent cũng được bung ra áp sát vào thành mạch, giữ cho mạch máu mở rộng, lòng mạch thông suốt.

Cách thức sử dụng

Nhờ hệ thống mang stent (bóng nong) và các dụng cụ hỗ trợ khác (dây lái, ống thông can thiệp), phẫu thuật viên đưa stent vào đúng vị trí mạch máu bị hẹp, tắc, sau đó bơm căng bóng để bung stent, stent được giữ lại trong mạch máu, đưa bóng ra ngoài.

Stent mạch vành phủ thuốc Zotarolimus Resolute Onyx

Stent mạch vành phủ thuốc Zotarolimus lõi kép, thiết kế từ 1 sợi CoCr lõi PtIr uốn 3 cấp độ. Đường kính sợi stent mỏng còn 81µ nhưng vẫn đảm bảo sức căng thành mạch tốt hơn. Dùng thuốc kháng kết tập tiểu cầu kép (DAPT) 1 tháng. Stent có đầy đủ các kích cỡ từ đường kính 2.0-5.0mm, dài 8-38mm.