START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH

Bóng nong mạch vành

Bóng nong mạch máu được gắn trên đầu ống thông đồng trục, nở căng dưới áp lực bơm. Bóng chịu áp lực cao, khi nở làm xẹp mảng xơ vữa mở rộng lòng mạch máu.

Cách thức sử dụng

Phẫu thuật viên theo dây lái đưa bóng vào vị trí mạch máu bị tổn thương, bơm căng bóng, làm xẹp mảng xơ vữa, mở rộng lòng mạch. Bóng được rút ra khỏi cơ thể sau đó.