START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH

Bộ dụng cụ vít nội mạch và cầm máu HELI-FX

– Được thiết kế riêng cho can thiệp động mạch chủ ngực và bụng. Sử dụng trong những tổn thương có giải phẫu phức tạp, hỗ trợ xử lý stentgraft trôi tuột sau đặt, trường hợp endoleak tuýp I.
– Ống thông điều chỉnh hướng giúp định hình chính xác vị trí muốn đặt chân ghim.
– Điều khiển cầm tay dễ dàng sử dụng giúp đặt chân ghim chính xác vị trí mong muốn.
– Marker hình chữ C ở đầu xa giúp định vị bên, trước và sau.

+ Loại dùng trong can thiệp động mạch chủ ngực:
Ống thông điều chỉ hướng dài 90cm, đường kính ngoài 18Fr.
Điều khiển cầm tay dài 114cm, đường kính ngoài 12Fr.

+ Loại dùng trong can thiệp đồng mạch chủ bụng:
Ống thông điều chỉnh hướng dài 62cm, đường kính ngoài 16Fr
Điều khiển cầm tay dài 86cm, đường kính ngoài 12Fr.

 HElI fx 4

 

Leave a Comment