START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH

tế bào gốc

NHIỀU ỨNG DỤNG “KINH NGẠC” CỦA TẾ BÀO GỐC TRONG Y HỌC VÀ LĨNH VỰC LÀM ĐẸP

NHIỀU ỨNG DỤNG “KINH NGẠC” CỦA TẾ BÀO GỐC TRONG Y HỌC

Tế bào gốc là gì và lịch sử nghiên cứu?

Tế bào gốc là tế bào còn non trẻ, có khả năng tự thay mới mình và biệt hóa thành các tế bào chuyên biệt khác để tạo nên các mô,