START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH

Stent ngoại biên BeGraft (Covered Stent)

Stent được cắt từ ống hợp kim CoCr (L605) bằng laser tạo hình dạng lưới, được bảo phủ bởi 1 lớp màng siêu mỏng làm bằng PTFE 203 ± 25µm. Stent CoCr với thiết kế đặc biệt giúp chống gập gốc, mềm mại, thích hợp với những tổn thương khó. OTW 0.035″, guide 6F, 7F. Nhờ hệ thống mang stent, phẫu thuật viên luồn stent vào vị trí tổn thương của mạch máu (không dùng cho mạch vành), giải phóng stent khỏi hệ thống mang stent. Kích cỡ phong phú: đường kính từ 5 đến 10mm, dài : 18, 22, 28, 38, 58mm.

Stent ngoại biên BeSmooth

Stent được cắt từ ống hợp kim CoCr (L605) bằng laser tạo hình dạng lưới. Stent CoCr với thiết kế đặc biệt giúp chống gập gốc, mềm mại, thích hợp với những tổn thương khó. OTW 0.035″, guide 6F. Nhờ hệ thống mang stent, phẫu thuật viên luồn stent vào vị trí tổn thương của mạch máu (không dùng cho mạch vành), giải phóng stent khỏi hệ thống mang stent. Stent được lưu tại vị trí để giữ cho lòng mạch mở rộng giúp máu lưu thông. Đặc biệt dùng cho mạch chậu, mạch thận. Kích cỡ phong phú: đường kính từ 5 đến 10mm, dài : 18, 23, 28, 38, 58mm.

Stent ngoại biên tự bung Zeus SX Nitinol

Là loại stent tự bung, làm bằng nitinol nhớ hình, đường kính 6-10mm, chiều dài 40-60-80-150mm, chiều dài ống thông có gắn stent 80 và 135cm, sử dụng dây dẫn 0.035”.
Sử dụng để mở thông hẹp động mạch ngoại vi (chậu, đùi, dưới đòn…), dễ đẩy, cản quang tốt, độ căng áp sát thành mạch tốt